Aquests arbres desarrelats han arribat per mar a refugiar-se a les platges de Sant Pere Pescador; materialitzen una  metàfora del drama dels refugiats que vivim al Mediterrani.

 

Estos árboles, troncos, ramas desarraigados llegados por mar a las playas de Sant Pere Pescador en busca de refugio, metáfora del drama de los refugiados en el Mediterráneo.